GORZKIE ŻALE

WE WSZYSTKIE NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU – na zakończenie Mszy św.

  • SĘDZIMIRÓW – godz. 10:00.
  • NOWA WIEŚ GRODZISKA – godz. 12:00. 

Dodaj komentarz