Nowy sztandar górniczy

Dnia 03 maja 2021 r., w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie, drugiej na świecie, w kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej, poświęcono i przekazano miejscowej Górniczej Braci nowy sztandar. Serdecznie dziękuję Górnikom i ich Rodzinom oraz Rodzinom Górników, którzy odeszli już do wieczności, za ufundowanie tego sztandaru, który swoje miejsce będzie miał w specjalnie przygotowanej do tego gablocie umieszczonej w naszym kościele. Poprzedni, historyczny już górniczy sztandar został przekazany Panu Sołtysowi, który umieści go w miejscowej Izbie Pamięci, jako wyraz naszej troski o wiarę, historię i tradycję w tutejszej Parafii.

Dodaj komentarz