Barbórka w Nowej Wsi Grodziskiej i w Sędzimirowie

Zgodnie z parafialną tradycją dn. 04 grudnia, we wspomnienie św. Barbary w obu kościołach naszej Parafii podczas Mszy św. modliliśmy się w intencji Górników żujących i zmarłych oraz górniczych Rodzin. Dziękowaliśmy Panu Bogu za życie i poświęcenie pracowników górnictwa oraz za opiekę Najwyższego nad nimi wypraszaną przez św. Barbarę, Patronkę m.in. Górników. Wypraszaliśmy także błogosławieństwo Boga dla wszystkich żyjących oraz szczęście w niebie dla tych, którzy odeszli już z tego świata. W obu przypadkach nasze wspólne uroczystości zakończyło wspólne odmówienie litanii do św. Barbary.

W Nowej Wsi Grodziskiej poświęciliśmy też gablotę na górniczy sztandar, który udało się niedawno nam zakupić.

Św. Barbaro, módl się za nami!

Dodaj komentarz