Otrzymaliśmy Relikwie św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II zamieszka w Nowej Wsi Grodziskiej

Kraków stał się ulubionym miejscem pielgrzymowania Parafian z Nowej Wsi Grodziskiej. W 2022 r. byli tam wraz ze swoim Księdzem Proboszczem aż dziewięć razy.

Plan podróży zwykle wyglądał bardzo podobnie: rozpoczynano od modlitwy w Sanktuarium-Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w krakowskich Łagiewnikach, później była Msza święta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, następnie nawiedzano kościół na Skałce (kard. Wojtyła corocznie przewodniczył majowej procesji św. Stanisława, która tradycyjnie od XIII w. przemierza szlak między katedrą na Wawelu a Skałką. Po wyborze na papieża, odbyło się tu spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą akademicką i wykładowcami; na jego pamiątkę postawiono tu krzyż i pomnik Jana Pawła II) oraz modlitwa i zwiedzanie Katedry i Zamku na Wawelu; zaglądano do krakowskiej Kurii oraz Pałacu Biskupiego ze słynnym Papieskim Oknem. Wstępowano na modlitwę do Bazyliki Ojców Franciszkanów, w której jest kopia Całunu Turyńskiego i słynny witraż Boga Ojca wykonany według projektu Stanisława Wyspiańskiego. Całość zwiedzania „sakralnej” części Krakowa zwykle kończyły Dzielnica Żydowska, Kazimierz i Rynek z Sukiennicami oraz modlitwa w Bazylice Mariackiej.

Oczywiście wyjazdy do Krakowa, to także nawiedzanie innych mniej „świętych” miejsc zawiązanych z Papieżem. Pamiątki po Janie Pawle II można tu znaleźć niemal na każdym kroku.

Pątnicy bywali zatem na Błoniach, na których Kamień Papieski upamiętnia Jana Pawła II, jego życie w Krakowie, papieskie wizyty i Msze św. dla milionów pielgrzymów. Były też wizyty w miejscach dawnych Zakładów Sodowych Solvay, w których pracował młody Wojtyła; modlono się przy grobie Rodziców Papieża, którzy pochowani są na Cmentarzu Rakowickim; goszczono na ul. Różanej pod domem Jana Tyranowskiego – księgowego i krawca, a przede wszystkim mistyka chrześcijańskiego, przyjaciela i duchowego mentora młodego Karola Wojtyły oraz na ul. Tynieckiej 10, gdzie znajduje się dom, w którym Karol Wojtyła i jego ojciec zamieszkali w 1938 r. To w tym domu dnia 18 lutego 1941 r. zmarł na atak serca ojciec papieża. Nawiedzano też kościół św. Floriana – pierwszą krakowską parafię ks. Karola Wojtyły oraz kościół św. Stanisława Kostki u Księży Salezjanów na Dębnikach – miejsce związane z najwcześniejszymi latami życia Karola Wojtyły. Była to jego pierwsza parafia, tu też, dnia 3.11.1946 r. odprawił Mszę prymicyjną z udziałem wiernych (dzień wcześniej „samotnie” odprawił prymicje na Wawelu w XI-wiecznej romańskiej krypcie św. Leonarda, pośród sarkofagów królów, wieszczów i bohaterów narodowych). Kilkakrotnie odwiedzano także Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, gdzie w latach 1953-1967 mieszkał ks. Wojtyła. Tu zgromadzono pamiątki związane z Papieżem. Udostępniono też pokój, w którym mieszkał ks. Wojtyła, w którym znajdują się eksponaty przekazane przez Papieża. Goszczono również w domu kard. Stanisława Dziwisza, który jest naprzeciwko. Nawiedzano także Tynieckie Opactwo Benedyktynów, które chętnie odwiedzał ks. Karol Wojtyła, poczynając od lat 50. W 1958 r. odprawiał tu rekolekcje przed konsekracją biskupią. W 2020 r. był tu po raz ostatni, już jako Papież. Bywano także w Opactwie Ojców Cystersów w Mogile, gdzie jest najsłynniejsze w Polsce sanktuarium Ukrzyżowanego Chrystusa, w którym wielokrotnie modlił się kard. Wojtyła. Stałym punktem zwiedzania Krakowa były też budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego – po raz pierwszy w mury tej uczelni Karol Wojtyła wszedł jako dziesięciolatek – podczas promocji doktorskiej swojego brata, Edmunda – absolwenta Wydziału Lekarskiego. W 1938 r. Karol Wojtyła rozpoczął tu studia polonistyczne, które wkrótce przerwała wojna. Podczas okupacji kontynuował studia na tajnych kompletach, najpierw na polonistyce, potem na Wydziale Teologicznym.

Podczas tych wielu podróży spotykano wielu znanych i mniej znanych, bardzo ciekawych ludzi, którzy opowiadali o Krakowie i o krakowskich czasach Jana Pawła II.

W grudniu ubiegłego roku, podczas jednego ze spotkań z kard. Stanisławem Dziwiszem, osobistym sekretarzem Krakowskiego Metropolity i Papieża, u boku którego przeżył on ponad czterdzieści lat, Ksiądz Proboszcz Łukasz Langenfeld poprosił o przekazanie dla parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej relikwii św. Jana Pawła II. Ksiądz Kardynał z radością przyjął tę prośbę, polecając przygotowanie stosownych dokumentów.

Po otrzymaniu pisemnej aprobaty od Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, dokumenty przekazano Księdzu Kardynałowi, z którym ustalono termin i miejsce przekazania relikwii.

I tak nastał piątek, 27 stycznia 2023 r., gdy przedstawiciele Parafian z ks. Łukaszem wyruszyli do Krakowa. Ks. kard. Stanisław Dziwisz bardzo serdecznie przywitał gości i życzliwie przyjął ich w swoim domu. Podczas prawie godzinnej wizyty opowiadał o Janie Pawle II, rozmawiał z każdym, żywo interesował się codziennością i zaangażowaniem Parafian. Wiele pytał o Parafię, o jej mieszkańców, o troski i radości. Cieszył się inicjatywami i dziełami, które są podejmowane oraz miejscami, do których wiedzie parafialne pielgrzymowanie po Polsce i po świecie; dopytywał także o remonty, o których wcześniej rozmawiał z Księdzem Proboszczem oraz o pomysły na dalsze ożywianie i aktywizowanie wspólnoty parafialnej.

Na zakończenie spotkania kard. Stanisław Dziwisz uściskał każdego ze swoich gości, przekazując wszystkim pamiątkowe różańce i obrazki dla Parafian. Oczywiście centralnym punktem tego spotkania było przekazanie na ręce relikwii św. Jana Pawła II oraz certyfikatu ich autentyczności. Na zakończenie kard. Stanisław Dziwisz przyjął zaproszenie do odwiedzenia Parafii i uroczystego wprowadzenia relikwii, a żegnając się z Księdzem Proboszczem, uczynił znak krzyża na jego czole, mówiąc: „Błogosławię Ciebie, Twoją pracę i całą Parafię. Niech św. Jan Paweł II was wspiera i prowadzi”.

Następnie pielgrzymi udali się na ul. Franciszkańską 3 – jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów w Krakowie, od kilkudziesięciu lat, nierozerwalnie związany z Oknem Papieskim i osobą św. Jana Pawła II. Po wizycie w Pałacu Biskupim i tamtejszej Kurii przyszedł czas na pamiątkowe fotografie.

Następnie udano się do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Bazyliki Mariackiej. To tu w latach 1952–1958 ks. Wojtyła był spowiednikiem i kaznodzieją.

Ostatnim etapem tego „krakowskiego dnia” był Wawel – wapienne wzgórze w centrum Krakowa, nad Wisłą, z zespołem monumentalnych zabytków o wyjątkowych walorach historycznych i artystycznych. To niezwykłe sanktuarium określa tożsamość Polaków, jest ich symbolem narodowym i kulturowym. Wawel był siedzibą polskich władców, ich nekropolią i miejscem gdzie kształtowała się historia Polski. Dla Pielgrzymów z Nowej Wsi Grodziskiej centralnym punktem Wawelu stała się Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława (Katedra Wawelska) – miejsce koronacji królów Polski i ich pochówku (tu są groby 17 królów); tu są także sarkofagi członków rodzin królewskich oraz wodzów, przywódców politycznych i wieszczów narodowych. To miejsce bardzo bliskie Janowi Pawłowi II, począwszy od najmłodszych lat, kiedy wielkie wrażenie robiły na nim uroczystości Wielkiego Tygodnia. Tu przecież dn. 02.11.1946 r. odprawił Mszę św. prymicyjną; tu w 1958 r. został konsekrowany na biskupa; tu w 1964 r. miał miejsce jego ingres, kiedy stał się 76 metropolitą krakowskim.

Pielgrzymi z Diecezji Legnickiej, już po zamknięciu Katedry Walewskiej dla tłumu zwiedzających, sprawowali w niej Eucharystię przy ołtarzu Krzyża i Relikwiach św. Królowej Jadwigi, przy których tak często modlił się kard. Wojtyła, i któraż to Jadwiga stała się Patronką dnia Jego wyboru na Stolicę Piotrową. Dzięki temu, że Katedra, którą w ciągu dnia odwiedzają tysiące pielgrzymów i turystów, była pusta możliwe były spokojna modlitwa i zwiedzanie. Przewodnikiem Dolnoślązaków był miejscowy wikariusza, ks. Łukasz, który pokazał to, co każdy „Wawelski Pielgrzym” powinien zobaczyć, a także zakamarki, do których zwykle turyści nie mają dostępu. W Katedrze modlono się przy relikwiach św. Stanisława i św. Jana Pawła II, odwiedzono krypty z grobami władców i bohaterów Polski, a przede wszystkim modlono się w krypcie św. Leonarda, przy ołtarzu, przy którym ks. Karol Wojtyła przed 76 laty odprawił Mszę prymicyjną.

Po modlitwie, pełni duchowych przeżyć i wrażeń, których dostarczył ten dzień, pielgrzymi powrócili do swojej Parafii, przywożąc doń św. Jana Pawła II, który zamieszka w Nowej Wsi Grodziskiej…

Dodaj komentarz