Instalacja relikwii św. Jana Pawła II

Papieska Niedziela Palmowa w Nowej Wsi Grodziskiej.

Tegoroczna Niedziela Palmowa przeżywana dnia 02. kwietnia w całej Polsce przebiegała pod szczególnym patronatem św. Jana Pawła II. Tego dnia miliony Polaków łączyły się wokół Papieża-Polaka, wspominając 18 rocznicę Jego odejścia do Domu Ojca, a także broniąc Jego świętości i dobrego imienia odbieranego Ojcu Świętemu przez niektóre środowiska.

Parafia pw. Matki Boże Anielskiej z Nowej Wsi Grodziskiej także włączyła się w ten nurt modlitwy, świadectwa i wspomnień, przeżywając uroczystość wprowadzenia do Parafii relikwii z  krwi św. Jana Pawła II.

Wszystko zaczęło się podczas jednego ze spotkań ks. Łukasza Langenfelda, proboszcza z Nowej Wsi Grodziskiej z kard. Stanisławem Dziwiszem, gdy Ksiądz Proboszcz poprosił o przekazanie relikwii Jana Pawła II. Ksiądz Kardynał z radością przyjął tę prośbę i pozytywnie na nią odpowiedział. Po załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności oraz uzyskaniu zgody Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, dnia 27 stycznia, grupa Parafian wyruszyła ze swoim proboszczem do Krakowa, do domu Księdza Kardynała. Po serdecznym przyjęciu i niemal godzinnym spotkaniu, Papieski Sekretarz przekazał nam ten bezcenny dar.

Na dzień 02 kwietnia 2023 r., czyli na 18 rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, która w tym roku zbiegła się z  Niedzielą Palmową, zaplanowano uroczystość wprowadzenia i zainstalowania Papieskich Relikwii w miejscowym kościele parafialnym.

Na tę uroczystość Ksiądz Proboszcz zaprosił bp. Stefana Regmunta z Zielonej Góry. Ksiądz Biskup przez wiele lat był mocno związany z Janem Pawłem II, z którego rąk przyjął dn. 06.01.1995 r. sakrę biskupią, stając się świadkiem życia i świętości Polskiego Papieża.

Uroczystości rozpoczęły się w samo południe gromadząc setki Parafian z Nowej Wsi Grodziskiej i Sędzimirowa oraz gości, którzy przybyli, by uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Wszyscy zgromadzili się przy grocie Matki Bożej, która usytuowana jest na placu kościelnym, by tam rozpocząć liturgię Niedzieli Palmowej. Po wysłuchaniu Ewangelii mówiącej o tryumfalnym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy wyruszono w uroczystej procesji do kościoła parafialnego, niosąc w rękach palmy i śpiewając „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Procesję prowadził Ksiądz Biskup, a relikwie św. Jana Pawła II niósł do świątyni ks. kan. Mieczysław Jackowiak z Lubania.

W kościele Księdza Biskupa, zaproszonych Księży i wszystkich zgromadzonych powitał Ksiądz Proboszcz, przybliżając szczególną więź jaka łączy jego i cała Parafię z Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz z bp. Stefanem Regmuntem, który tym uroczystościom przewodniczył. Podczas powitania zgromadzenia mieli też okazję zobaczyć obrazujące wypowiadane słowa slajdy z archiwalnych zdjęć Księdza Biskupa I Księdza Proboszcza.

W homilii Ksiądz Biskup poruszył trzy zagadnienia. Najpierw odniósł się do Wielkiego Tygodnia, który w tej chwili Kościół rozpoczyna. Mówił, że jest to czas jedności, miłości, pokoju,  przebaczenia i miłosierdzia,  jakie Bóg nam ofiaruje. Zaznaczył, ze to z łaski samego Boga dziś wspólnie rozpoczynamy ten najważniejszy czas w Kościele, który przez liturgię Triduum (męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa) doprowadzi nas wszystkich do Paschy – przejścia ze śmierci do życia.

Następnie Ksiądz Biskup, szczególnie wspominając dzień swoich święceń biskupich, których Jan Paweł II udzielił mu przed 28 laty na Watykanie w uroczystość Objawienia Pańskiego, wiele mówił o Świętym Papieżu. „To dzięki śp. bp. Tadeuszowi Rybakowi, mojemu pierwszemu Ordynariuszowi, przez 16 lat mogłem stale spotykać się z Ojcem Świętym. Na posiłkach, na które zapraszał mnie Papież, zawsze siedziałem po Jego lewej stronie. Ojciec Święty niewiele mówił, często zaś pytał i słuchał. Był żywo zainteresowany tym, co mu mówiliśmy; zawsze był bardzo życzliwy (…) A gdy mnie wyświęcał na biskupa, to do dziś pamiętam Jego dłonie, które bardzo mocno przyłożył do mojej głowy – wtedy namacalnie czułem obecność Ducha Świętego, który na mnie spłynął i w sposób  szczególny we mnie zamieszkał”.

Kaznodzieją mówił także o wszelkich cierpieniach, troskach, bólu i różnego rodzaju atakach (także o zamachu z 1981 r.), jakie od najmłodszych lat spadały na Ojca Świętego. Zaczęło się już w dzieciństwie i młodości, gdy stracił siostrę, mamę, brata, tatę. Stał się sierotą. Później różni ludzie, władze, systemy, w końcu jeden z najpoważniejszych ataków, gdy Ali Agca strzelał do niego z odległości trzech metrów… I tym razem Papieża nie zniszczono, nie złamano, nie pokonano. Później próbowano jeszcze dziesiątki razy w różny sposób – i za życia, i po śmierci. „Dziś – dodał Ksiądz Biskup – także tu, w Nowej Wsi Grodziskiej, włączamy się w ogólnopolskie marsze, wyrażające nasz szacunek, naszą pamięć i wdzięczność oraz oddawaną część św. Janowi Pawłowi II. Chcemy głosić Jego świętości, która jest pewna, która jest niezbywalną i która przed ogłoszeniem została tak mocno i na różne sposoby zbadana przez wielką komisję składającą się z wielu profesorów, także ludzi niewierzących i niezwiązanych z Kościołem, którzy wobec niej rozłożyli swoje ręce, stali się bezsilni i w końcu  potwierdzili ją. Dziś to my wszyscy chcemy bronić Ojca Świętego i mówić w Jego imieniu, jak kiedyś, tu na ziemi, on bronił nas i mówił za nas (…) Ta nasza procesją z palmami i relikwiarzem, ta nasza tu obecność, ta nasza modlitwą i to nasze świadectwo wiary stają się wołaniem do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Niech Święty Papież wstawia się za nami!”.

„Trzecim powodem, który nas tu zgromadził, to właśnie te relikwie – usłyszeli zgromadzeni. Cząstka z krwi św. Jana Pawła II jest tym szczególnym znakiem Jego ofiary, miłości, troski i obecności pośród Was, w Waszej Parafii, w Waszym kościele. Ojciec Święty teraz staje się Waszym szczególnym i mocnym orędownikiem oraz Patronem. Korzystajcie z tej łaski, a mając Świętego pośród siebie, powierzajcie się Jemu, ofiarujcie mu swoje rodziny, Wasze radości i troski, Waszą drogę,  Waszą codzienność i całe Wasze życie (…)”.

Pod koniec Eucharystii głos zabrali przedstawiciele Parafian, którzy dziękując Księdzu Biskupowi za przybycie, podkreślili, że to dzięki Jego posłudze w tutejszej świątyni, od dziś Parafianie i Goście, w tym kościele będą mogli zanosić przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II swoje modlitwy do Boga, prosząc o potrzebne łaski, o Boże Miłosierdzie i o pokój dla całego świata. „Niech Święty Papież towarzyszy Waszej Ekscelencji każdego dnia, a Matka Boża Anielska otacza Księdza Biskupa płaszczem swojej opieki” – mówili.

Na zakończenie uroczystości oddano część relikwiom z krwi św. Jana Pawła II, które przez całą Msze św. ustawione były na ołtarzu przy Krzyżu Chrystusa, z którym Ojciec Święty tak bardzo się jednoczył. Szczególnie było to widoczne w czasie Jego choroby i cierpienia, zwłaszcza w ostatnich Jego ziemskich dniach.

Po modlitwie odmówionej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Ksiądz Biskup udzielił zgromadzonym błogosławieństwa relikwiami Ojca Świętego i w uroczystej procesji przeniósł je do miejsca ich przechowywanka – „ołtarzyka św. Jana Pawła II”, który własnoręcznie wykonali Panowie z Nowej Wsi Grodziskiej. 

Tego dnia podjęto także zobowiązanie, że w każdą niedzielę najbliższą 16 dnia każdego miesiąca, upamiętniając wybór Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w kościołach Parafii będą odprawiane nabożeństwa przy relikwiach i za przyczyną św. Jana Pawła II.

Kończąc uroczystość, Ksiądz Proboszcz dziękował Księdzu Biskupowi, ks. kan. Mieczysławowi Jackowiakowi oraz wszystkim wspaniałym Parafianom za wszelką życzliwości, pomoc i zaangażowanie w piękne przygotowanie i przeżycie tej uroczystości: „Niech Dobry Bóg Wam wynagrodzi Waszą otwartość, a św. Jan Paweł II, niech wstawia się za Wami i wyprasza Wam, Waszym Rodzinom i wszystkim tu obecnym potrzebne łaski na każdy dzień!”

Dodaj komentarz