Będzie renowacja ambony :-)

Dnia 04.08.2023 r. Pan Senator Krzysztof Mróz przekazał nam promesę na środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dzięki którym przeprowadzimy renowację barokowej ambony w naszym pięknym kościele

0 Komentarzy