11 KWIETNIA 2021 R. - III NIEDZIELA WIELKANOCY


NIEDZIELA BIBLIJNA

  1. Dziś przeżywamy Niedzielę Biblijną rozpoczynającą Tydzień Biblijny. Zachęcam, chociaż w tym czasie, do częstszego sięgania po Księgę Pisma św.; proszę o czytania i rozważania Słowa Bożego oraz o modlitwę Nim w Rodzinach. W zakrystii można nabyć Pismo św. Oby nie było w naszej Parafii domu, w którym nie będzie rozważana ta Księga.
  2. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w życie Parafii. Dziękuję pewnej Rodzinie za anonimowe złożenie ofiary na spłatę nagłośnienia oraz grupie sprzątającej kościół w NWG za ofiarę na utrzymanie świątyni. Dziękuję za złożone do puszki ofiary dla ubogich. Bóg zapłać! Niektóre osoby pytają, czy będą jakieś zaświadczenia za darowizny, celem odliczenia ich od podatków. Drodzy, żadnych zaświadczeń nie potrzeba. Zgodnie z przepisami prawa, jeśli ktoś dokonał przelewu na konto Parafii z tytułem „Darowizna na cele kultu religijnego”, to wystarczy tylko, że posiada potwierdzenie takiej wpłaty. Sam w PIT-37 dokonuje odpisu darowizny od podatku (do 6% dochodu) i tym kończy sprawę. Dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku dokonali takich darowizn, a teraz – przy okazji – otrzymują zwrot nadpłaconego podatku z Urzędu Skarbowego. Zachęcam, by i w tym roku skorzystać z możliwości wpłaty darowizny na konto Parafii i w przyszłym roku także odliczyć sobie tę wpłatę od podatku.
  3. Dziś w Sędzimirowie poświęciliśmy komplet dziewięciu nowych, haftowanych ornatów, który ufundowała p. Maria. Serdecznie dziękujemy. Razem z wcześniej zakupionymi ornatami i kapą w Sędzimirowie mamy już nowe całe komplety szat liturgicznych w każdym wymaganym kolorze.
  4. Dziękuję Rodzinom troszczącym się o nasze świątynie:

NWG: Anna Słupska, Grzegorz Baranowski, Maria Grzywińska, Helena Orłowska

Proszę, by w tym tygodniu o posprzątanie świątyni zatroszczyły się rodziny Państwa: Szczudlik Piotr, Haniszewski Kazimierz, Idziak Zofia, Proć Rafał, Pisarska Danuta

SĘDZIMIRÓW: Dziękuję za posprzątanie kościoła. Proszę, by w ty tygodniu o świątynie zatroszczyły rodziny Państwa: Chlebowicz Rafał, Poznar Ewa, Wiewiórski Wojciech. O ofiarę na utrzymanie kościoła proszę osoby zwolnione ze sprzątania, w tym tygodniu tj. Kwaśniak Wojciech. Początkowo umawialiśmy się, że osoby, które osobiście nie mogą posprzątać kościoła posyłają kogoś w swoim imieniu lub składają ofiarę na utrzymanie świątyni. Informuję, że odkąd jestem w Parafii od osób „zwolnionych” ze sprzątania nie otrzymałem jeszcze ani jednej ofiary.

  1. Za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Dobrego Pasterza, w którą w szczególny sposób modlimy się o powołania i za powołanych. W związku z tym w naszej Parafii będziemy gościć z posługą słowa dk. Łukasza Toporka. Ksiądz Diakon będzie głosił homilie podczas każdej Mszy św. oraz spotka się z grupami Parafialnymi po Mszy św. o godz. 10:00 (S.) i 12:00 (NWG). Serdecznie zapraszam na te spotkania młodzież przygotowującą się do Bierzmowania, Członków Żywego Różańca i wszystkich chętnych Parafian.
  2. Proszę, by dzieci, które zbierały części układanki wielkopostnej (rozdawane podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali) do soboty dostarczyły swoje gotowe obrazki do zakrystii. W niedzielę na sumie Ksiądz Diakon wręczy im nagrody.
  3. Przypominam, że obecnie trwa w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Każdy z nas ma obowiązek wziąć w nim udział. Szczegóły na plakatach w przedsionku kościoła i w Internecie.
  4. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

II – PATRYK ZŁOTEK i EWA ZŁOTEK z domu POLAK – oboje zamieszkali w Sędzimirowie zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Jeśli ktoś zna okoliczności, które mogą być przeszkodą do zawarcia tego małżeństwa, proszę o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

  1. Pamiętajmy, że przyszło nam żyć w czasie epidemii. Bardzo proszę i apeluję dbajmy o siebie i o innych. W kościele obowiązują dystans, dezynfekcja i maseczki. Codzienni módlmy się o ustanie pandemii i o zdrowie dla wszystkich.