19 MARCA 2023 R.


IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE 

  1. Dziś przeżywamy IV Niedziela Wielkiego Postu, zw. laetare (niedzielą radości). Jej nazwa pochodzi od słów Antyfony na wejście: Raduj się, wesel się Jerozolimo, bo niebawem będziemy przeżywać prawdziwą, radość paschalną.
  2. Wczoraj w intencjach wszystkich Parafian modliliśmy się na Jasnej Górze razem z częścią Rodziny Szensztackiej z NWG, uczestnicząc w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szensztackiej. Może są kolejne chętne rodziny z naszej Parafii, by założyć drugi krąg oraz sprowadzić kolejną kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, która będzie pielgrzymowała po naszych domach??
  3. Dziękuję za ofiary na kwiaty oraz na jałmużnę postną, którą złożyły trzy rodziny – za pośrednictwem sióstr zakonnych posługujących na Ukrainie przeznaczamy ją na pomoc poszkodowanym w wyniku wojny. Bóg zapłać za wspieranie tych, którzy stracili wszystko.
  4. Świece na stół wielkanocny można nabyć w zakrystii. Dochód z nich również przekażemy na Ukrainę.
  5. Dziękuję także za ofiary na utrzymanie cmentarza i na relikwiarz, który – mam nadzieję – w najbliższych dniach zostanie już zakupiony, bowiem w Niedzielę Palmową, dn. 02. kwietnia – w 18 r. odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, konsekrowany przez Papieża-Polaka bp Stefan Regmunt uroczyście wprowadzi relikwie tego Świętego Papieża do naszej Wspólnoty Parafialnej. Jeśli ktoś z Państwa zechce jeszcze dołożyć się do zakupu relikwiarza, to zapraszam do zakrystii.
  6. W tym tygodniu rozpoczynamy REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które poprowadzi ks. Bartosz OCH z Zawidowa. Odbywać się one będą w czwartek-piątek-sobotę. Spowiedź w ostatnim dniu rano. Plakat z programem rekolekcji od trzech tygodni wisi w gablocie, więc ufam, że już wszyscy Parafianie się z nim zapoznali. Program jest też na stronie www Parafii oraz przy intencjach mszalnych.
  7. Spotkanie osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Ziemi Świętej odbędzie się w następną niedzielę w kościele w NWG – rozpoczynamy Mszą św. o godz. 12:00. Zapraszamy!
  8. Prosimy o tegoroczne przygotowanie Bożego Grobu i dekoracji na święta w NWG grupę IV – Rodziny z domów od numeru 83 do 113D. Sędzimirów, grupę II – numery 31 do 60.
  9. Życzę wszystkim Parafianom i Gościom błogosławionego tygodnia.